Vidste du at ?

---

Fisk og skaldyr indeholder mange næringsstoffer og er gode proteinkilder.

Fersk fisk og skaldyr indeholder kun små og ubetydelige mængder af kulhydrat, mens forarbejdede fiskeprodukter som f.eks. marinerede sild kan være tilført betydelige mængder af kulhydrat.

Der er ganske stor forskel på, hvor meget fedt den enkelte fisk indeholder. Derfor bliver fisk inddelt efter deres indhold af fedt i hhv. fede, middelfede og magre fiskearter.

Fede fisk

indeholder over 8 g fedt pr. 100 g. F.eks. laks, makrel, sild, stenbider, hellefisk og ål hører til de fede fiskearter.

Middelfede fisk

indeholder 2-8 g fedt pr. 100 g. Fisk som havkat, helleflynder, hornfisk, ørred, pighvar og slethvar hører til de middelfede fiskearter.

Magre fisk

indeholder under 2 g fedt pr. 100 g. Til magre fisk hører mange fladfisk f.eks. rødspætte, skrubbe , kuller, torsk, tun og gedde.

Fisk og skaldyr indeholder specielt store mængder af essentielle fedtsyrer.

Grunden til dette er, at der i planteplankton dannes essentielle fedtsyrer, som herefter via fødekæden opkoncentreres i fedtvæv og lever hos havets større dyr.

Fiskelever og fede fisk indeholder meget D-vitamin i modsætning til magre fisk og skaldyr, hvor D-vitamin næsten ikke findes. Årsagen til denne forskel er, at D-vitamin er fedtopløseligt og derfor findes i fedtvæv.

Derudover er fisk en god kilde til B12-vitamin.

Fisk og skaldyr indeholder store mængder af mineralet jod og ofte også meget af mineralet selen.

Skaldyr er desuden en god kilde til mineralet zink. Normalt indeholder fisk ikke mineralet kalcium i mængder af betydning.

Fiskekonserves af f.eks. sardiner og makrel, der indeholder blødgjorte fiskeben, kan derimod være en god kilde til kalcium.