Velsmagende Mælkehat

Kendetegn: Hatten er 4-11 cm i diameter. Først er den hvælvet med nedsunket rand, der bøjer nedad. Senere bliver den en smule tragtformet til rigtigt udbredt, dog stadig med nedsunken eller tendens til nedsunken midte. Den er fedtet og noget klæbrig, især efter vådt vejr, hvor den faktisk kan virke nærmest slimet.

Den er orange til lys laksefarvet, oftest med ringzoner af mere eller mindre sammenhængende orange pletter, der er mørkere end hattens bundfarve.
Lamellerne løber ganske kort ned af stokken og er temmelig smalle og tætte.
Farven er som hatten orange til laksefarvet. Stokken er typisk 3-6,5 cm høj og 1-3,5 cm tyk.
Den er rundcylindrisk og tør.
Farven er ligeledes orange til laksefarvet, men med nogle små fordybninger/pletter.
Det ser ofte ud, som om stokken har en tynd lys film på, så farven virker lysere eller tildækket.
Velsmagende mælkehat har ofte en lys nuanceret ringzone (kan være hvidlig) lige dér, hvor lamellerne stopper med at løbe ned af stokken.
Mælken er orange.
Kødet er godt fast og er orange nær hathuden. Lugten er sødlig, og smagen er mild.

Variation: Svampen varierer en del som beskrevet ovenfor.

Forveksling: Velsmagende mælkehat kan forveksles med især Tvefarvet mælkehat, men også med Gran-mælkehat.
Laksefarvet mælkehat er en mindre mulighed, men denne vokser under ædelgran, er sjælden og ligner mere Gran-mælkehat.
Alle er gode spisevampe .

Biologi: Arten vokser under fyrretræer og var før slået sammen med Gran-mælkehat, som man så som en underart af denne. Denne svamp er den bedste spisesvamp blandt forvekslingsmulighederne.

Levested: Den vokser under fyr og gerne på sandet bund.

Hvornår ses den? Velsmagende mælkehat ses i september og oktober måned.