Kodriver snaps

Fremgangsmåde:

Blomster skal være godt udsprungne men alligevel forholdsvis nyudsprungne. (April-maj)

Dæk blomsterne helt med vodka og træk i ca. 6 døgn.
Filtrer derefter med kaffefilter.
Efter filtrering bedres ekstrakten ved at stå i nogle måneder.
Fortynd med ca. 1-8 før servering.

Levested: Kodriver lever på fugtig, åben og næringsrig bund på enge, i skove, på overdrev, i gamle naturvenligt drevne græsplæner o.l.

Udbredelse: Kodriver er temmelig almindelig på egnede voksesteder på Bornholm, Øerne og i Nord-, Øst- og Sydøstjylland. Den er sjælden i Vestjylland.

  Borbye.com - opskrifter på nettet