Taskekrabbe

Taskekrabbe

Skjoldet på taskekrabben er rødbrunt. Klosaksene har et violet skær, og spidserne er
sorte.

I Danmark spiser vi kun kloen men i andre lande spiser de hele krabben.

Man kan kende forskel på hunnerne og hannerne på halen, som er noget bredere hos
hunnerne.

Taskekrabbens kød er hvidt og fast i kløerne og mere løst og brunligt i kroppen.Taskekrabbens familie hedder Cancridae.
Den er Danmarks største krabbe og kan nå en størrelse af 30 centimeter over rygskjoldet og veje op til 7 kg!
Taskekrabben holder sig til det lidt koldere klima, det vil sige Nordsøen, Atlanterhavet og ned til Middelhavet.
Den sidder også ofte i klipperevner og huler.
De mindre taskekrabber finder man på lavere vand gemt under klipper og sten.
Taskekrabben går på jagt om natten, og den bruger blandt andet sine kraftige hår på benene til nærmest at smage sig frem til byttet, for eksempel krebsdyr og bløddyr.

Fisk måned for måned

Borbye.com - opskrifter på nettet