Havørred

Havørred

Havørreden adskiller sig fra laksen ved at have en mere kompakt krop og en tykkere halerod. Kødet er meget velsmagende og svært at skelne fra laks. Dets røde farve skyldes det røde farvestof fra krebsdyrene, som den æder.

Havørreden findes ved stort set alle kyststrækninger i Danmark, og er vel en af de mest eftertragtede fangster for kystfiskeren.
Havørreden lever sine første år i åerne og trækker herefter ud i havet eller fjordene.
Her vokser den sig stor og kommer hurtigt op på mindstemålet som er 40 centimeter.

Fisk måned for måned

Borbye.com - opskrifter på nettet