Ålekvabbe
(Zoarces viviparus)

Ålekvabbe

Ålekvabbens krop er langstrakt og ålelignende. Hovedet er nærmest fladt, og munden er bred med tykke læber. Rygfinnen går i ét med hale- og gatfinnen. Ålekvabben er mindre slimet end ålen. Skelettets grønne farve skyldes farvestoffet vivanit, som også kendes fra hornfisken.

Ålekvabben Zoarces viviparus, art i fiskefamilien Zoarcidae forekommer almindeligt på lavere vand fra De Britiske Øer ind i Østersøen og nord om Norge til Hvidehavet. Ålekvabbefamilien omfatter i alt ca. 80 arter i salt- og brakvand, også i Arktis og Antarktis.

Fisk måned for måned

Borbye.com - opskrifter på nettet