Ål

Ål

Opskrifter med ål

Potteål fra Karrebæksminde

Stegte ål

Info om ål

Ålelarver er glasklare og pilebladsformede. Fra Sargassohavet føres de af Golfstrømmen til Europa på deres 2-årige færd. I kystfarvandene ud for Europa forvandles de til glasål, hvorefter de søger ind i fjorde, vandløb og søer.
Under opvæksten kaldes ålen for gulål på grund af den gullige bugside. Når ålen er mellem 6 og 16 år gammel, sker der en stor ændring med dens udseende. Hovedet bliver smallere, øjnene større, og farven ændres fra at være gul til at være sølvskinnende. Nu kaldes den en blankål. Om efteråret vandrer blankålen tilbage til ynglepladserne i Sargassohavet.

Ålen er en udemærket spisefisk med hvidt, fast kød. De store eksemplarer har ret fedt kød. I Danmark er røget og stegt ål nogle af vore nationalretter.

Ålen er et bunddyr, og det er dens føde også. Det kan være små fisk, muslinger, frøer, snegle, insektlarver og rogn. Da ålen er et natdyr jages byttet derfor på denne tid. Om dagen er ålen skjult i mudderet eller under sten og vegetation.

Fisk måned for måned

Borbye.com - opskrifter på nettet